Nutida svenska ruiner


  English version here
Från senaste albumet: Slott Janus i f.d. DDR

Sverige är inte så välstädat som man gärna vill tro. Här och där hittar man hus som ingen längre bryr sig om. De bara står och förfaller utan att någon "åtgärdar". Att det över huvud taget finns sönderfallande hus kvar år efter år, beror i de flesta fall på oklara ägandeförhållanden och att det är dyrt att riva, speciellt nuförtiden då allt ska sorteras och miljöfarligt material ska tas omhand. Det finns inte sällan miljöfarligt material i gamla byggnader; asbest, blåbetong, PCB...

Ofta är ruinerna bara fula och vandaliserade, men ibland är de rent av vackra. De flesta platserna har jag hittat genom att leta på Internet samt att vara uppmärksam och frågvis när jag är ute och reser. Flera platser är ganska välkända. Andra är mer okända och därmed mindre vandaliserde. Det bästa sättet att skona dem från avsiktlig förstörelse är att låta dem förbli okända. Jag svarar därför inte på var de ligger. Hemsidan är inte tänkt som guide-bok.

Ingenstans har jag brutit mig in. Byggnaderna har varit öppna eller så har jag blivit insläppt.

Denna sajt är i huvudsak menad som en bildexposé över sönderfall i Sverige, men med en och annan kommentar instucken. Många bilder är rent dokumenterande, men en och annan mer "konstnärlig" bild finns också. Nedan finner du album med bilder från nutida ruiner i olika grad av sönderfall, sorterade efter kategorier i gallerier: A-L.
Dessutom finns sfäriska panoraman från flera platser.


Nytt från och med hösten 2010:
Jag kapitulerar till slut. Större delen av världen består ju faktiskt av utlandet, så jag har så smått börjat utforska utländska ruiner också. Dem finner du under Avdelning X, x som i "exkurs", som betyder utvikning från ämnet (som ju är svenska ruiner), "exotisk", "expedition" och "extern"./Rutger

Huvudmeny

  English version here

unika besökare på svenska sidan
sedan starten 8 okt 2005