Tillbaka till
galleriet
Kronprinsessan Victorias kustsanatorium


Det ska sägas med en gång att det inte rör sig om den nuvarande kronprinsessan Victoria, utan om Gustav V:s gemål (1862-1930), hon som lät bygga Solliden på Öland. Hon bidrog med pengar och var beskyddarinna till detta sanatorium som grundades 1903 och ligger i Vejbystrand i nordvästra Skåne.
Det var avsett för "skrofulösa barn". Skrofler, skrofelsjuka eller skrofulos är en form av körteltuberkulos hos småbarn och satt oftast i lymfsystemet och inte i lungorna, vilket är vanligast när det gäller tuberkulos (lungsot). Den enda behandling man kunde erbjuda på den tiden var "frisk luft, stärkande diet, solbad och salta bad" samt jodhaltiga medikamenter som fiskolja och jodjärn (Nordisk familjebok, 1937). Kustsanatorier var alltså avsedda för just denna patientgrupp.

Anläggningen växte med åren. Till exempel tillkom "Tvätten" 1925 som syns på bilden nedan. Omedelbart till vänster om huset, i den lilla kullen bakom den vänstra av de gula forsythiabuskarna, finns en gravkammare med obduktionsrum från 1916.

På 1940-talet blev alltfler patienter friska och färre insjuknade tack vare vaccin, mjölkpastörisering och antibiotika (penicillin, "sulfa" och streptomycin t.ex.) Den sista TBC-patienten skrevs ut i maj 1955. Sjukplatserna hade då redan tagits över av poliopatienter. Senare kom multihandikappade barn att vara stora patientgrupper.

Kristianstad läns landsting tog 1975 över byggnaderna och inrättade ett vårdhem, som till slut lades ner 1986. Därefter blev det vandrarhem och flyktingförläggning på 90-talet. Numera är det privat äldreboende. Det finns också ett sanatoriemuseum på området.

Besöket gjordes i maj 2009 och vi kom bara in i huset nedan, som har tvättinrättning på bottenvåningen och personalbostäder på de övre våningarna. Huset revs sommaren 2010.
Yterligare 38 bilder

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.


Tillbaka till
galleriet

web counter
web counter
unika besökare i detta album sedan starten 19 mars 2012

unika besökare på svenska sidan
sedan starten 8 okt 2005