Detta är ett album i Franska Galleriet

Fransk blandning

Bilder från en några övergivna franska byggnader


Under resans gång passerade vi ett antal mindre ruiner, ibland av en slump. Några var tillräckligt intresanta att lägga ut på nätet även om de kanske inte är högintressanta. Här är fyra förfallande objekt: ett korsvirkeshus, en kyrka, en gödselfabrik och ett sockerbruk.
Besöken gjordes i maj 2010.
Zebrahuset (6 bilder)
Kyrkan (13 bilder)
Gödselfabriken (20 bilder)
Sockerbruket (15 bilder)

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.

Detta är ett album i Franska galleriet
Unika besökare i detta album sedan starten den 7 december 2011

blog counter
blog countercreate counter

unika besökare på svenska sidan
sedan starten 8 okt 2005