Modern Swedish Ruins

Bilder från övergivna och förfallna hus, fabriker, gruvor, bunkrar, tunnlar o. dyl. i Sverige. Följ med in...
Pictures from abandoned houses, industries, bunkers, tunnels etc. in Sweden. Enter