Tillbaka till
galleriet
Sandsilon

Det här bergrummet har varit en sandsilo. Poängen med en sandsilo inne i ett berg är att man alltid har ofrusen sand att sprida ut på vägarna på vintern, eftersom det oftast är plusgrader i ett bergrum, även vintertid. Sett från sidan är bergrummet sprängt som ett L, med två mynningar, en på toppen av berget och en vid dess fot. Sanden tippas ner i silon från toppen och kan senare hämtas genom att lastbilar kör in i berget, ställer sig under silon och fyller på sand uppifrån silon. Vid sandhögen i tunnelns slut ska alltså lastbilarna fylla på sina flak. När silon var i bruk låg ingen sandhög där.
Ytterligare
10 bilder


storlek 50-300 kb


Tillbaka till
galleriet

free hit counter
free hit counter

unika besökare i detta album


unika besökare på svenska sidan sedan starten 8 okt 2005