Tillbaka till
galleriet
Tegelhuset

Tegelhuset ligger i kanten av ett numera rivet industriområde i Albano, Stockholm. (Här låg tidigare en gård, som Gustav III döpte om efter sin italienska resa. Albano är en liten stad ett par mil sydost om Rom.) Huset stod klart 1889 och där tillverkades färg och fernissa. Flera hus byggdes kring gårdsplanen men de är sedan länge rivna. Ungefär 1910 byggdes det till en 3:e våning på huset och så byggde man till i markplanet åt sidan, den del som nu är nedbrunnen. Byggnaden användes som mejeri c:a 1910-1960 varefter huset köptes av Stockholms kommun som hyrde ut det till en smidesverkstad. Ungefär 2002 sades den upp och huset har sedan dess stått tomt. Den lägre delen av tegelhuset brann ner i september 2005. Huset såldes 2005 till en stiftelse som planerar att renovera huset och starta ett museum för gamla hästvagnar, något som också blivit verklighet.
Exteriör, 2 bilder

Interiörer, 11 bilder

Efter branden, 5 bilderTillbaka till
galleriet

hit counter
hit counter
unika besökare i detta album sedan starten den 18 mars 2005

unika besökare på svenska sidan sedan starten 8 okt 2005