Tillbaka till
galleriet

Nyhamns cellulosafabrik

Bilder från en nedlagd pappersmassefabrik


Vi befinner oss i det en gång pappersmassefabrikstätaste (26 bokstäver!) området i Sverige: Medelpadskusten, närmare bestämt på östra stranden av Svartviksfjärden söder om Sundsvall, där Ljungan har sitt utlopp. I Södra Nyhamn anlades 1907 en fabrik som tillverkade cellulosa enligt sulfitmetoden. Som biprodukt fick man bland annat sulfitsprit, vilket är 95% etanol. 1 000 000 liter sprit om året producerades kring 1920. Tyvärr(?) är sulfitspriten ofta så förorenad att den endast duger som teknisk råvara. Sulfitmassetillverkningen pågick till 1945. Den konkurrerande sulfatmetoden kom att utvecklas och bli bättre än sulfitmetoden. Det var en av anledningarna till att sulfitfabriken måste avvecklas. En annan var som vanligt hård konkurrens.

1948 till 1984 övergick man till kemitekniska produkter huvudsakligen baserade på cellulosa. Man tillverkade bland annat CMC (Cellufix, karboximetylcellulosa) ett ämne med en mängd användningsområden, bl.a. vid oljeborrning, i klister och som jonbytare. Du har säkert ätit det många gånger. Det är nämligen också ett förtjocknings- och stabiliseringsmedel, känt under artistnamnet E466 och används bl.a. i glass och fryst pommes frites. Vidare tillverkades cellulosasvamp (konstgjord tvättsvamp), monoklorättiksyra, fenoxisyror, EDTA (en viktig komplexbildare, finns bl.a. i tvättmedel som avhärdare) och Pyromax (tankrengöringsvätska).

1985 såldes området till Nordtank som sysslade med rengöring av tankar som innehållit diverse mer eller mindre miljöfarliga ämnen. Efter en miljöskandal gick Nordtank i konkurs. En del större och mindre firmor har huserat på området, men till sist blir det som det brukar: området självdör.

Besöket gjordes i maj 2008.
Exteriörer, 19 bilder
Interiörer, 52 bilder
Kajen, 5 bilder
Tornet, 20 bilder
Skymningsbilder, 10 bilder

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.

Tillbaka till
galleriet
Unika besökare i detta album sedan starten den 24 mars 2011


Unika besökare i Galleri B sedan starten 23 november 2005