Tillbaka till
galleriet

Jordberga sockerbruk

Bilder från ett nedlagt sockerbruk.


"... De kommo till ett ställe, där det stod några stora, tunga byggnader med höga skorstenar och runt omkring dessa en mängd mindre hus.
- Detta är Jordberga sockerbruk, ropade tupparna. Detta är Jordberga sockerbruk. "

Jordberga sockerbruk hör till det allra första Nils Holgersson får se på sin resa på gåsryggen i Selma Lagerlöfs bok.

Sockerbruket vid Lilla Jordberga startade 1891. Det var en av många svenska fabriker för framställning av råsocker från inhemska sockerbetor. Ett hundratal sockerbruk lär det ha funnits som mest, främst i Skåne, på Öland och Gotland, men också ända upp till Mälardalen. I dag finns endast ett sockerbruk kvar i landet. Varför? Svaret är som vanligt "för dålig lönsamhet". Efterfrågan är det inget fel på. Konkurrensen från tropiska och subtropiska områden blev för stor. Där använder man sig av sockerrör, ett storvuxet gräs med högre sockerhalt än sockerbetan. Sockerproduktionen har i Sverige under långa perioder skett mer eller mindre stödd av politiska styrmedel i olika form. "Självförsörjning" var ett honnörsord under mellan- och efterkrigstiden. Rationaliseringar och ett alltmer ljummet intresse från statsmakternas sida för att hålla den svenska sockerindustrin under armarna, bidrog starkt till "sockerbruksdöden" under den senare halvan av 1900-talet. 1975 fanns bara sju sockerbruk kvar.

Jordberga bruk lades ner år 2000 som ett av de sista. Rivningen påbörjades i augusti 2008, en vecka efter vårt besök på fabriken. Rivningen avslutades 2009 och nu finns bara enstaka småhus kvar av anläggningen, som var en mindre by när verksamheten var i full gång.

Tack L. N. för att du lät oss gå omkring fritt i huvudbyggnaden. Vi hann tyvärr inte med att se alla byggnader.
Exteriörer, 14 bilder
Betmottagningen, 20 bilder
Interiör, 50 bilder
Gamla kontoret, 11 bilder
Sfäriskt panorama

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.

Tillbaka till
galleriet
Unika besökare i detta album sedan starten den 24 augusti 2010


Unika besökare i Galleri B sedan starten 23 november 2005