Tillbaka till
galleriet

Pappersbruket

Bilder från ett stort pappersbruk


Mitt ute i skogen, långt från alla större orter ligger ett litet brukssamhälle, som en gång hade ett pappersbruk. Det hela började som ett järnbruk 1729 vid den lilla forsen. Det höll ut till 1898 då man gick över till pappermassetillverkning. Man tillverkade både sulfit- och sulfatmassa. 1931 började man tillverka papper, s.k. kraftliner, som används vid tillverkning av wellpapp. Under glansdagarna på 1950-talet sysselsatte pappersbruket 400 personer och antalet innevånare på orten var 2000. Försäljning av sulfatmassa pågick 1910-1949, sulfitmassa 1898-1962. Tillverkning kom alltmer att inriktas på kraftpapper.

Fabriken gick dock allt sämre, var omodern, låg lite för avsides och den låga vattentillgången var en begränsande faktor. Det oundvikliga(?) kom 1972 och man lade ner pappersbruket, som delvis flyttades till Grums i Värmland.

Ersättningsindustrier ordnades i lokalerna: bilfjädrar 1968-1986, tvätteri 1986-1990, tapettryckeri 1973-1981, hylltillverkning 1976-81.

Många byggnader är i dag rivna, c:a 2/3 återstår.

2006 bodde drygt 700 personer på orten.
Exteriörer (18 bilder)
Det grå huset t.h. (12 bilder)
Den stora byggnaden (33 bilder)
Omklädningsrummen (6 bilder)
Den höga hallen (9 bilder)
Ångcentralen (13 bilder)
Sfäriskt panorama

miniatyrer + storlek 50-200 kbTillbaka till
galleriet
Unika besökare i detta album sedan starten 8 mars 2007


Unika besökare i Galleri B sedan 23 nov 2005