Tillbaka till
galleriet

Pappersbruk B

Bilder från ett övergivet pappersbruk


Även detta bruk började som järnbruk redan 1730 men övergick 1871-72 till pappersmassetillverkning. Det är alltså inte ett pappersbruk i strikt mening. Man beredde trästockar till pappersmassa genom barkning, mekanisk sönderdelning och kokning i olika kemikalier. Man använde sig av sulfatmetoden. Bruket lades ner 1981. Besöket gjordes våren 2009. I källaren har en tragedi i den lilla skalan utspelat sig.
Exteriörer, 4 bilder
Interiörer, 19 bilder
Källaren, 11 bilder
Sfäriskt panorama

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.

Tillbaka till
galleriet
Unika besökare i detta album sedan starten den 12 april 2010


Unika besökare i Galleri B sedan 23 nov 2005