Detta är ett album i Franska Galleriet

Textilfabriken

Bilder från en tom och övergiven textilfabrik


I utkanten av byn, men vid stora landsvägen, ligger en stor envånings textilfabrik med anor mer än 100 år tillbaka i tiden. Den byggdes 1896 av några framgångsrika bröder och var från början spinneri och väveri. En specialité blev juteväv. Man framställde presenningar, säckar och annat embalagetyg. Som mest arbetade 9000 anställda åt företaget runt om i regionen (1931).

Med tiden gick man över till plastväv. Konkurrensen från fabriker i t.ex. Grekland och Turkiet gjorde att man så småningom fick slå igen, 2004. Innan dess hann man med flertalet fusioner och uppköp och tillhörde till slut en grupp med ett finskt(!) bolag inblandat. Fabriken är nu helt tom.
Byn har idag c:a 1900 innevånare.
Fabriken besöktes i maj 2010.

Bilden nedan är troligen från mitten av 1900-talet. Järnvägen är nedlagd. Huvudbanan gick strax till vänster om fabriken, alldeles hitom den lilla muren, och ett industrispår gick mellan den stora skorstenen och fabriksbyggnaderna. Kontorsdelen är de små "kedjehusen" vid stora landsvägen uppe till vänster.
Exteriör (5 bilder)
Interiörer (32 bilder)
Pannrummet (9 bilder)
Kontorsdelen (11 bilder)
Kakelrummet (8 bilder)
Graffiti (18 bilder)

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.

Detta är ett album i Franska galleriet
free hit counter
free hit counter

Unika besökare i detta album sedan starten den 9 december 2010
unika besökare på svenska sidan
sedan starten 8 okt 2005