Den svängda gången.


Värmeljus i skottgluggarna. Skottgluggar kallas med ett fint ord embrassyrer.


Ett rum med pelare för kulspruta.


Till albumets inledning