En av de två gångarna. OBS! Fjärilar i taket.


Nässelfjärilar (t.v.) och fikflyn (t.h.) övervintrar i sådana här fort.


Till albumets inledning