Här syns de upplysta skottgluggarna.


En av ingångarna.Till albumets inledning