Den stora byggnaden är egentligen många byggnader från olika tider som är till- och ombyggda.


Små rum finns naturligtvis...


...men mest slås man av de många stora salarna.


Till albumets inledning