I denna byggnad hade man bland annat sina ångpannor, även om just detta inte är en ångpanna.


Det är endast i denna byggnad som det finns kvar några maskiner.


Alla andra hus är i stort sett tomma.


Till albumets inledning