Det mer gråaktiga tegelhuset hör till de äldsta bevarade på området. Det verkar som om det fanns redan 1917.


Tak och tegel är i behov av renovering.


Observera att det nedrasade teglet ligger ovanpå snön. Det tyder på frostsprängning vintertid.


Till albumets inledning