Pappersbruket var under sin glans dagar betydligt större. Hus har ständigt byggts och rivits ner utan större pietet. Den sista stora rivningen skedde 1988. De rivna hus som suttit ihop med de kvarvarande byggnaderna ersattes med röd korrugerad plåt, se bilden, som skydd mot väder och vind.


Det var nära till vattenkraft om än i begränsad omfattning.


Den egna kraftstationen är fortfarande i gång (till vänster). Men bruket ligger mitt i skogen, långt från flottleder. En järnväg fanns men läget var ändå isolerat.


Till albumets inledning