Tillbaka till
galleriet

Gården vid vreten vid lunden

Bilder och sfäriskt panorama från en övergiven gård


Den lite otympliga titeln på detta album är en omskrivning av gårdens namn. En vret är en inhägnad åker som ligger lite avsides. Platsen har varit bebodd i många hundra år, men de kvarvarande byggnaderna har ungefär 100 år på nacken.
Husen är i relativt gott skick. Vattenskador saknas nästan helt. Däremot är framför allt bostadshuset vandaliserat.
Gården är besökt vid flera tillfällen 2006-2008. Förmodligen övergavs den i mitten av 1990-talet, att döma av kvarlämnade veckotidningar.
Exteriörer och uthus, 22 bilder
Ineriörer 18 bilder
Sfäriskt panorama

Öppnas i popupfönster,
som ska maximeras.Tillbaka till
galleriet
Unika besökare i detta album sedan starten den 29 maj 2010


Unika besökare i Galleri A sedan starten 22 nov 2005